Home            Regulament Grădiniță

 
 
 
 

CONCURSUL NAŢIONAL DE CULTURĂ GENERALĂ

"AMINTIRI DIN COPILĂRIE"

REGULAMENT AN ȘCOLAR 2013 – 2014 

 

 

I.                   PREZENTARE GENERALĂ

Concursul Național de cultură generală "AMINTIRI DIN COPILĂRIE" se adresează preșcolarilor din grupele mică, mijlocie, mare. Pot participa preșcolarii de la grădinițele de stat şi de la grădinițele particulare.

Acest concurs are următoarele etape:

1.     ETAPA I (JUDEȚEANĂ / MUNICIPIUL BUCUREȘTI) – 15 NOIEMBRIE 2013

2.     ETAPA A II-A (JUDEȚEANĂ / MUNICIPIUL BUCUREȘTI) – 14 FEBRUARIE 2014

3.     ETAPA A III-A (NAȚIONALĂ) – 16 MAI 2014

Concursul  constă într-un test interdisciplinar. Copiii vor completa o fișă de activități integrate, cu subiecte corespunzătoare vârstei și cunoștințelor asimilate pe parcursul primului semestru școlar.

Participarea la acest concurs este individuală.

Subiectele concursului respectă programele preșcolare în vigoare elaborate de Ministerul Educației Naționale

 

 

 

 

II.                 ÎNSCRIEREA ELEVILOR

Pentru fiecare dintre cele trei etape ale concursului înscrierea copiilor se realizează centralizat, după următoarea procedură:

Pasul 1

Se desemnează un COORDONATOR care va reprezenta unitatea preșcolară în relațiile cu Editura Copilăria (Coordonatorul poate fi un Consilier educativ, Directorul unității, cadru didactic cu spirit organizatoric sau Președintele Comitetului de părinți).

Pasul 2

Se promovează concursul în unitatea preșcolară prin:

- Afișarea posterului concursului la intrarea copiilor (aveți grijă să treceți pe afiș numele și numărul de telefon al Coordonatorului desemnat);

- Prezentarea concursului cadrelor didactice din grădinițe;

- Prezentarea concursului părinților/copiilor din grădinițe.

Pasul 3

Se completează Formularul de Înscriere și se transmite editurii prin următoarele metode:

1)      prin internet la adresa de e-mail edituracopilaria@yahoo.com ;

2)      prin fax la numărul  021/555.27.69;

3)      telefonic, apelând unul din următoarele numerele:

                021/555.27.68

                                                                                                0747.530.445

                                                                                                0756.120.300

                                                                                                0767.984.582

                                                                 

Pentru participarea la Concursul Național "AMINTIRI DIN COPILĂRIE" fiecare copil va plăti o taxă de înscriere în valoare de 10 lei. Editura Copilăria va emite factura fiscală conform legislației în vigoare iar contravaloarea acesteia va fi achitată în momentul primirii coletului pentru concurs.

 

 

III.               STRUCTURA SUBIECTELOR DE CONCURS

Subiectele concursului sunt de tip grilă cu trei variante de răspuns, una singură fiind corectă. Elevul va marca variantele corecte pe revistele de concurs. Toate subiectele sunt obligatorii.

 

Etapele județene: 

 

Grupa mică

(3-4 ani)

Grupa mijlocie

(4-5 ani)

Grupa mare

(5-6 ani)

Comunicare în Limba Română

1

2

3

Matematică și explorarea mediului

1

2

3

Educație pentru societate

1

2

3

Total

3

6

9

Timp de lucru

20 minute

30 minute

40 minute

 IV.              EVALUAREA LUCRĂRILOR

Ora la care se desfășoară concursul este stabilită de fiecare grădiniță în parte.

Corectarea lucrărilor se face la sediul grădiniței.

Rezultatele vor fi afișate la avizierul grădiniței. 

 

 

 

V.              STABILIREA REZULTATELOR FINALE ȘI PREMIEREA

 

 

1.      ETAPELE I și II (JUDEȚENE/MUNICIPIUL BUCUREȘTI)

 

Toți participanții la concurs primesc GRATUIT REVISTA concursului,  revistă ce conține fișe de evaluare structurate pe trei domenii: Comunicare  în Limba Română, Matematică și Explorarea Mediului.

Toți copiii primesc SUPER-PREMII de merit!

Toți copiii primesc DIPLOME de merit!

 

2.      ETAPA III (NAȚIONALĂ)

Ierarhizarea elevilor participanți la această etapă, pe an școlar, se face în baza punctajelor obținute la nivel național.

Din clasamentul național fac parte primele 4 (patru) punctaje din fiecare an școlar în ordine descrescătoare.

Toți copiii primesc SUPER-PREMII de merit!

Toți copiii primesc DIPLOME de merit!

 

Copiii care obţin punctaje egale şi ocupă primele poziţii în clasament vor fi departajaţi după punctajele obținute la etapele județene. În situația în care există mai mulți copii cu același punctaj total la etapele județene, premiile se acordă prin tragere la sorți.

 

 

VI.            ALTE PRECIZĂRI

Ø  Toate cadrele didactice participante vor primi Diplomă de Participare.

Ø  Toate cadrele didactice participante vor primi Contract de Parteneriat Educațional la nivel județean/național.

Ø Cadrele didactice devin membri ai CLUBULUI HAPPYși beneficiază de multiple avantaje.

 

Clubul Happy

  1. Puteți obține cardul de membru al Clubului de Basm comandând minim 20 de reviste. Cardul poate fi emis pe numele fiecărui cadru didactic sau pe numele unității de învățământ.
  1. Ca membri ai Clubului de Basm beneficiați de SUPER-avantaje:
  •         Reduceri la ofertele Editurii Copilăria
  •         Transport gratuit pentru revistele comandate
  •             Premii, oferte speciale și reduceri la partenerii noștri în baza punctelor acumulate pe card. Pentru a strânge mai multe puncte, puteți solicita și înscrieri la Concursul Național de Cultură Generală AMINTIRI DIN COPILĂRIE , organizat de Editura Copilăria.